Коремни квадранти

За да използвате функциите за споделяне на тези страници, моля, активирайте JavaScript. Коремни квадранти

Резюмета

Тъй като коремната област съдържа много различни органи, тя е разделена на по -малки области. Един метод за разделяне използва средна сагитална равнина и напречна равнина, която преминава през пъпа под прав ъгъл. Този метод разделя корема на четири квадранта и медицинският персонал може лесно да се позовава на тези квадранти, когато описва болка или нараняване във връзка с жертва.Последна редакция 15.1.2020 г.

Версия на английски език: Michael M. Phillips, MD, клиничен професор по медицина, Медицинския факултет на Джордж Вашингтон, Вашингтон, окръг Колумбия. Прегледано също от Дейвид Зийв, доктор по медицина, MHA, медицински директор, Бренда Конауей, редакционен директор и A.D.A.M. Редакционен екип.Превод и локализация от: DrTango, Inc.