Категория: Генетика

 1. Какво е клетка?: MedlinePlus Genetics

  Какво е клетка?

  Клетките са градивните елементи на всички живи същества. Човешкото тяло се състои от милиарди клетки, които изпълняват специфични функции....
 2. Какво е некодираща ДНК?: MedlinePlus Genetics

  Какво е некодираща ДНК?

  Некодиращата ДНК не предоставя инструкции за производство на протеини. Той е важен за контрола на генетичната активност. Научете повече за некодиращите ДНК функции....
 3. Какво е ген? MedlinePlus Genetics

  Какво е ген?

  Генът е основната физическа и функционална единица на наследствеността. Гените са изградени от ДНК и всяка хромозома съдържа много гени....
 4. Какво е епигенетика?: MedlinePlus Genetics

  Какво е епигенетика?

  Епигенетичните промени са генетични модификации, които засягат генната активност, без да променят последователността на ДНК. Научете повече за този процес....