Нормална рентгенова снимка на стъпалото

За да използвате функциите за споделяне на тези страници, моля, активирайте JavaScript. Нормална рентгенова снимка на стъпалото

Резюмета

Заедно с въпросите за медицинската история, лекарят може да се наложи да направи рентгенови лъчи на краката, за да помогне при поставянето на диагноза, за да определи причината за болката в стъпалото. В случай, че стъпалото е счупено, ще бъде поставен гипс и счупените пръсти са закрепени с лента.
инжекции в бедрото преди и след

Последна редакция 7/8/2020

Версия на английски език: C. Benjamin Ma, MD, професор, ръководител, Спортна медицина и раменна служба, UCSF отдел по ортопедична хирургия, Сан Франциско, Калифорния. Прегледано също от Дейвид Зийв, д -р, MHA, медицински директор, Бренда Конауей, редакционен директор и A.D.A.M. Редакционен екип.Превод и локализация от: DrTango, Inc.