Какво представляват проучванията за асоцииране в целия геном?

За да използвате функциите за споделяне на тази страница, моля, активирайте JavaScript. От Genetics Home Reference. Научете повече

Изследванията за асоцииране в целия геном са сравнително нов начин за учените да идентифицират гени, участващи в човешки болести. Този метод търси в генома малки вариации, наречени единични нуклеотидни полиморфизми или SNPs (изразени изрязвания), които се срещат по -често при хора с определено заболяване, отколкото при хора без болестта. Всяко проучване може да разглежда едновременно стотици или хиляди SNP. Изследователите използват данни от този тип изследвания, за да определят гени, които могат да допринесат за риска на човек да развие определено заболяване.Тъй като проучванията за асоцииране в целия геном изследват SNPs в целия геном, те представляват обещаващ начин за изследване на сложни, често срещани заболявания, при които много генетични вариации допринасят за риска на човек. Този подход вече идентифицира SNPs, свързани с няколко сложни състояния, включително диабет, сърдечни аномалии, Паркинсонова болест , и Болест на Crohn . Изследователите се надяват, че бъдещите проучвания за асоцииране в целия геном ще идентифицират повече SNPs, свързани с хронични заболявания, както и вариации, които влияят върху реакцията на човека към определени лекарства и влияят върху взаимодействията между гените на човека и околната среда.За повече информация относно проучванията за асоцииране в целия геном:

Националният институт за изследване на човешкия геном предоставя подробно обяснение на проучванията за асоцииране в целия геном . Освен това Националният изследователски институт за човешки геном и Европейският институт по биоинформатика съвместно предоставят a Каталог на публикувани проучвания за обширни геноми . От Националните здравни институтиClinicalTrials.gov , услуга на Националните здравни институти, осигурява лесен достъп до информация за клиничните изпитвания. Този сайт предлага възможност за търсене на конкретно клинично изпитване или разглеждане по здравословно състояние или спонсор. Те също така предоставят списък на проучвания за асоцииране в целия геном които приемат (или ще приемат) участници. От Националните здравни институти

За повече техническа информация, на NCBI База данни за генотипове и фенотипове (dbGaP) съдържа данни от проучвания за асоцииране в целия геном. От Националните здравни институтиТеми в главата Геномни изследвания

Други глави в Помогнете ми да разбера генетиката

От Genetics Home Reference

Genetics Home Reference се сля с MedlinePlus. Съдържанието на Genetics Home Reference вече може да се намери в секцията „Генетика“ на MedlinePlus. Научете повече

Информацията на този сайт не трябва да се използва като заместител на професионална медицинска помощ или съвет. Свържете се с доставчик на здравни услуги, ако имате въпроси относно вашето здраве.